Skogs- & övriga tjänster

Röjning
Vi åtar oss röjning i liten och stor skala.
• Röjning viltstängsel
• Underröjning
• Röjning i bostadsområden
• Röjning villatomter


Skotning och Avverkning
Vi tar på oss framkörning av virke i skogen. Även avverkningsuppdrag.
Kontakta oss för kostnadsförslag!


Övriga tjänster
• Takskottning
• Ishackning
• Skottning av mindre uppfarter och entréer på abonnemang
• Krattning
• Ved försäljning, björk & blandved
• F-skatt, faktura & kortbetalning